CK Henie

Lisens

Lisens
Rutine for bestilling av Lisens
 
Norges Cykleforbund har effektivisert og forenklet rutinene ved lisesregistrering og påmelding til kurs og arrangement, og har derfor utviklet et påmeldings- og betalingssystem for lisensregistreringen der hver enkelt utøver selv foretar sin lisensregistrering gjennom en ny web basert løsning med integrert betalingsløsning. En annen nyhet er at utøvere som ønsker det nå kan bestille lisensbevis på plastkort sammen med lisensregistreringen. Man vil da motta dette i posten noen få dager etter at lisensen er betalt, og godkjent av klubben, og eventuelt overgang er bekreftet av gammel klubb.
 
Lisens, helårs eller engangslisens, er obligatorisk for å delta i alle typer ritt. Helårslisensen inneholder bl.a. en ulykkesforsikring for ulykker under all utøvelse av sykkelsport (også sykling til/fra arbeid) samt ulykker på reise til og fra sykkelritt, mens en engangslisens bare gjelder fra startstreken til målstreken for det arrangementet den løses for.
 
For detaljer om forsikringsbevis og vilkår, se lisensvilkår her: /kx/627/files/Forsikringsbevis_og_vilkaar_Norges_Cykleforbund_pr_01_03_2013__versjon_av_5_3_2013.pdf
 
Det er ikke bare penger å spare på helårslisens, men den gir bedre dekning og behandlingstilbud når ulykken er ute. Lisensen gjelder fra datoen du blir registrert og ut desember samme år. Forsikringen gjelder ut februar året etter.
 
Fra 2008 ble det internasjonalt format (UCI-lisens), slik at dere nå slipper å kontakte NCF for å få lisenser for kjøring i utlandet.
Du må være medlem i en sykkelklubb for å løse aktiv lisens!
 
Fremgangsmåte:
1.     Hadde du helårslisens sist år så skal du ha mottatt en epost fra EQ Timing med informasjon om den nye lisensordningen. Denne eposten inneholder også en hurtiglenke du kan klikke for et ferdig utfylt registreringsbilde. Sjekk i Søppelpost-boksen hvis du ikke finner den i Innboksen.
2.     Alternativt kan du bruke denne lenken for å åpne ordinær registrering. Det er viktig at man oppgir korrekt fødselsdato, kjønn og lisenstype. Hvis lisensen skal betales av en annen enn utøveren selv kan man oppgi alternativ fakturamottaker ved registrering, eller man kan motta fakturaen selv og videresende den. Det er viktig at en ikke setter CK Henie som mottaker av faktura da klubben ikke betaler lisens for medlemmer.
3.     Umiddelbart etter registreringen vil faktura bli tilsendt til oppgitt epostadresse. Sjekk også søppelpost dersom fakturaen ikke mottas.
4.     Lisensansvarlig i CK Henie vil motta en epost om at du har registrert din lisens, slik at det er raskt og enkelt å godkjenne lisensen din. Hvis du tegner lisens under en annen klubb enn foregående sesong vil det også gå epost til lisensansvarlig i din gamle klubb, som godkjenner overgangen.
5.     Når lisensen er betalt, og godkjent av klubben vil du motta en epost som bekrefter at lisensen er godkjent.
6.     Du kan deretter skrive ut ditt lisensbevis fra din utøverprofil, som du når med denne lenken. Hvis du er første gangs bruker av utøverprofilen kan du trykke på «Ny bruker» for å aktivere profilen. Oppgi samme epostadresse som når du tegnet lisensen. Du vil da få tilsendt en epost for aktivering av kontoen. På utøverprofilen din kan du foruten å laste ned lisensbeviset ditt også raskt melde deg på sykkelritt og andre arrangementer, og finne mange av dine resultater
 
For ytterligere detaljer om lisensregistrering følg denne lenken.
 
Dersom det oppstår problemer, kontakt EQTIMING eller send oss en epost på ckhenie@gmail.com.
 
Kontakt EQ Timing kundeservice
Epost: support@quick.no
Telefon: 61159000
Kundeservice er bemannet mandag-torsdag klokken 08:30-20:00. Fredag klokken 08:30-16:00
Ved eventuelt behov for hjelp med lisensbehandling utenom disse tidene, ring 90832186
 

CK Henie

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift