CK Henie

Politiattest

Politiattest

Krav om politiattest for idrettslag
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.  
 
Idrettslaget er pålagt å hente inn politiattest fra de som skal påta seg et oppdrag for idrettslaget. Den aktuelle personen må undertegne på et eget søknadsskjema som leveres til idrettslaget, se nedenfor.
 
Idrettslaget må også undertegne på skjemaet før det sendes til det lokale politidistriktet. Behandlingen av en søknad om politiattest kan ta noe tid. Søknad bør sendes i god tid før det aktuelle oppdraget starter. Idrettslaget har ikke anledning til å sette person til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming før politiattest er blitt fremvist. Politiet sender attesten til den aktuelle personen i posten. Når attesten er mottatt må vedkommende fremvise attesten for idrettslaget.
Innhenting av politiattest er gratis.
 
Hvordan hente inn politiattest:
1 - Den aktuelle skriver ut søknadsskjema (lenke nedenfor) og fyller ut dette. Den aktuelle leverer signert søknad til den i styret som er oppnevnt som søknadsansvarlig. Både styremedlem og den aktuelle signerer søknaden og styretmedlemmet sender den til Hordaland Politidistrikt (adresse nedenfor). 
2 - Politiet sender attesten i post til den søknaden gjelder for.
3 - Den som søker skal framvise sin politiattest til Lena Sætre (eller stedfortreder).
CK Henie skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
 
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på http://www.idrett.no/politiattest
 
Søknaden sendes til:
Hordaland Politidistrikt
Postboks 285 Sentrum
5804 Bergen
Telefon: 55 55 63 00
Besøksadresse: Allehelgens gate 6
 

CK Henie

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift