ÅRSMØTE 2017

Årsmøte blir på Nore Neset Aktivitetshus i Torvholo, 1.etasje tirsdag 30.01.18 kl. 19.00. Anmoder om innspel av saker, blir sendt til ckhenie@gmail.com, så snart som mogleg.

Vi ønsker å ha en god diskusjon på hvordan klubben kan være en aktiv klubb og et godt treningsfellesskap for medlemmene.

1.Åpning     
2.Valg av ordstyrer     
3.Valg av referent    
4.Godkjenning av saksliste   
5.Godkjenning av årsrapport   
6.Godkjenning av regnskap   
7.Godkjenning av neste års budsjett
8.Fastsette neste års kontingent 
9.Eventuelle innkomne forslag
10.Valg av nytt styre
11.Velge valgkomite
12.Aktuell debatt
13.Heving av årsmøte 

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift